Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

Informačná bezpečnosť - Aktuálne trendy a nové výzvy na ceste k digitálne jednotnému trhu

14.11.2016, Bratislava

Neustály rozmach informačno – komunikačných technológií a stále intenzívnejšie požiadavky na ceste k digitálne jednotnému trhu prinášajú množstvo nových otázok a výziev pre efektívne zabezpečenie informačnej bezpečnosti v každej spoločnosti.

Prinášame Vám konferenciu, ktorá sa venuje potrebám a požiadavkám na informačnú bezpečnosť. 

Transferové oceňovanie a transakcie medzi tuzemskými prepojenými osobami

Transferové oceňovanie a transakcie medzi tuzemskými prepojenými osobami

14.11.2016, Bratislava

14.2.2017, Bratislava

28.4.2017, Banská Bystrica

O transferovom oceňovaní sa na Slovensku začalo hovoriť v roku 2015. Od vtedy už platia pravidlá transferového oceňovania aj pre tuzemské závislé vzťahy. Práve táto problematika v súčasnosti trápi mnohé spoločnosti, ktoré majú transakcie s tuzemskými prepojenými osobami a ktorým od roku 2015 pribudli nové povinnosti. 

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 - 9. ročník

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 - 9. ročník

18.11.2016, Bratislava

1.12.2016, Žilina

2.12.2016, Bratislava

20.1.2017, Bratislava

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2017. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

6. ročník konferencie o digitálnom marketingu: Digital RULEZZ 2016 - Leaders gonna lead!

6. ročník konferencie o digitálnom marketingu: Digital RULEZZ 2016 - Leaders gonna lead!

23.11.2016, Bratislava

Prinášame Vám 6. ročník úspešnej marketingovej konferencie. Najväčšia konferencia o digitálnom marketingu na Slovensku počas jedného dňa prináša plnohodnotný program v 2 sálach.

Najdôležitejšie  legislatívne zmeny pre rok 2017 (EIA, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, BOZP)

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2017 (EIA, voda, ovzdušie, odpadové hospodárstvo, BOZP)

2.12.2016, Bratislava

Konferencia, ktorá Vám prinesie komplexný prehľadaktuálnom stave legislatívy, schválených a pripravovaných zmenách pre rok 2017 v oblasti odpadového hospodárstva, zákona o ovzduší, vodnom zákone, posudzovania vplyvov na životné prostredie i bezpečnosti práce.

ENVIRO konferencia – 3. ročník

ENVIRO konferencia – 3. ročník

22.3.2017, Bratislava

Prinášame Vám 3.ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblastí.

Daňová optimalizácia a daňová kontrola v roku 2016

Daňová optimalizácia a daňová kontrola v roku 2016

15.5.2017, Bratislava

Prinášame Vám konferenciu zameranú na problematiku optimalizácie Vašich daní. Počas konferencie získate cenné informácie aplikovateľné vo Vašom podnikaní. Zárukou spokojností je skúsený autorský kolektív.

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017, Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi  - 6. ročník

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 6. ročník

11.10.2017, Bratislava

Na konferencii budú riešené pohľadávky a záväzky spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska reflektujúce aktuálne zmeny v legislatíve, ako i prípadové štúdie úspešného vymáhania pohľadávok z hľadiska času a analytickej evidencie na vybraných účtoch pohľadávok a záväzkov. 

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

22.11.2017, Bratislava

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v oblasti aktívnej i pasívnej požiarnej ochrany.

Fotogaléria
Video