Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

Najdôležitejšie zmeny v IFRS - praktické príklady, legislatívne zmeny, dopady na podnikateľskú prax

30.5.2017 , Bratislava

Jedinečná konferencia venovaná pripravovaným a schváleným zmenám z oblasti medzinárodných účtovných štandardov. Dozviete sa  o zmenách vo výnosoch, lízingu, konsolidácií a zmenách v štandarde finančné nástroje.

Zmeny v daniach v roku 2017

Zmeny v daniach v roku 2017

6.6.2017 , Bratislava

Konferencia je venovaná dopadu daňových legislatívnych zmien na Vašu každodennú prax. Hlavné okruhy konferencie sú venované dani z pridanej hodnoty, dani z príjmov, transferovému oceňovaniu a daňovému poriadku.

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi  - 7. ročník

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 7. ročník

11.10.2017 , Bratislava

Na konferencii budú riešené pohľadávky a záväzky spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska reflektujúce aktuálne zmeny v legislatíve, ako i prípadové štúdie úspešného vymáhania pohľadávok z hľadiska času a analytickej evidencie na vybraných účtoch pohľadávok a záväzkov. 

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník

16.11.2017 , Žilina

4.12.2017 , Bratislava

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

22.11.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v oblasti aktívnej i pasívnej požiarnej ochrany.

Fotogaléria
Fotogaléria
Video