BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

BOZP v roku 2017 - Legislatívne požiadavky a prax 2. ročník

14.9.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je ponúknuť účastníkom praktický prehľad o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti práceochrany zdravia pri práci voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov, ako aj prevencie úrazov a chorôb z povolania.

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi  - 7. ročník

Pohľadávky a záväzky v podnikateľskej praxi - 7. ročník

11.10.2017 , Bratislava

Na konferencii budú riešené pohľadávky a záväzky spoločnosti z účtovného a daňového hľadiska reflektujúce aktuálne zmeny v legislatíve, ako i prípadové štúdie úspešného vymáhania pohľadávok z hľadiska času a analytickej evidencie na vybraných účtoch pohľadávok a záväzkov. 

Enviro konferencia 4. ročník - najvýznamnejšie zmeny v roku 2017

Enviro konferencia 4. ročník - najvýznamnejšie zmeny v roku 2017

23.10.2017 , Bratislava

Prinášame Vám 4.ročník úspešnej ENVIRO konferencie, ktorá Vám poskytne komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve, ako aj možnosti efektívneho riešenia otázok a nejasností z oblastí.

Pracovné právo budúcnosti  <br> Quo Vadis Pracovné právo SR

Pracovné právo budúcnosti
Quo Vadis Pracovné právo SR

26.10.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je poskytnúť  účastníkom praktický pohľad na zmeny, ktoré v Zákonníku práce za posledné obdobie nastali, a takisto predstaviť perspektívu ďalšieho vývoja v pracovnoprávnych vzťahoch. Kolektív lektorov Vám na konferencii predstaví aktuálne informácie týkajúce sa zamestnávania cudzincov na Slovensku, diskrimináciu pracovnoprávnych vzťahoch, súčasné problémy aplikačnej praxe v súvislosti s pracovným časom, zmeny v ochrane osobných údajov a takisto aj boj s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.  

Na obsahu konferencie stále pracujeme.

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2018 - 10. ročník

16.11.2017 , Žilina

4.12.2017 , Bratislava

Nenechajte si ujsť ďalší ročník konferencie zameranej na najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré budú v platnosti pre rok 2018. Načerpajte všetky potrebné informácie na jednom mieste a v jeden deň! 

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

Požiarna ochrana - Aktuálne povinnosti a trendy

22.11.2017 , Bratislava

Cieľom konferencie je predstaviť účastníkom účinné preventívne opatrenia v záujme zamestnávateľov a majiteľov, nevyhnutné na zaistenie požiarnej prevencie a požiarnej ochrany v zmysle aktuálnej legislatívy. Zároveň oboznámiť účastníkov s najnovšími trendmi v oblasti aktívnej i pasívnej požiarnej ochrany.

Fotogaléria
Fotogaléria
Video